หน้าแรก » แม่และเด็ก » พ่อแม่เสริมไอคิวดี…อีคิวเด่นด้วยการเล่นกับลูก

พ่อแม่เสริมไอคิวดี…อีคิวเด่นด้วยการเล่นกับลูก

โพสต์โดย : Lucky เมื่อ 10 ธ.ค. 2560 13:18:18 น. เข้าชม 426 ครั้ง แจ้งลบ

พ่อแม่เสริมไอคิวดีอีคิวเด่นด้วยการเล่นกับลูก

พ่อแม่ยุคใหม่กับการเลี้ยงลูกนั้น ต้องสามารถใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ช่วยในการส่งเสริมไอคิว (IQ) และอีคิว (EQ) ของน้อย โดยเฉพาะในช่วงอายุ 3 ขวบแรก เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสมองดีที่สุด อาจจะเรียกได้ว่า  “ช่วงอายุ 3  ขวบแรกคือวัยทองของการพัฒนาไอคิวและอีคิว ”

ไอคิว (IQ) คือ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การเรียนรู้ การจำ การคิดอย่างมีเหตุผล การคำนวณและการเชื่อมโยง เกิดจากการพัฒนาสมองที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ซึ่งจะเป็นตัวทำนายความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กว่าสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ตามศักยภาพของเด็กได้อย่างสมวัย

อีคิว (EQ) คือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรู้จักและเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น รู้จักปรับใจและปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข  เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับ 4 กิจกรรมส่งเสริมไอคิวและอีคิวให้ลูก ดังนี้

1. ทำอาหาร

                การทำอาหารเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ครอบครัวพ่อแม่ลูก ได้ใช้โอกาสอยู่ร่วมกัน ด้วยการให้ลูกช่วยเติม คน  ละเทส่วนผสมของอาหาร ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยนั้นได้เรียนรู้การนับ การชั่ง การตวง และการวัดได้


2. เล่าเรื่องจากภาพ

                การเล่าเรื่องจากภาพจะช่วยทำให้เด็กเกิดจินตนาการ ซึ่งควรใช้เวลาที่เหมาะสมและสถานที่ถ่ายเท โดยการใช้ภาพจากนิทาน หรือนิตยสาร แล้วชวนลูกเล่าเรื่องจากภาพนั้นๆ โดยเปิดโอกาสให้ลูกใช้ความคิด และจินตนาการ เรียงลำดับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

3. หนังสือภาพ

                คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกหนังสือภาพที่ลูกชื่นชอบ แล้วชวนเล่าเรื่องจากภาพหรืออ่านให้ฟัง เป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ภาษา รู้จักคำง่ายๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกคุ้นเคยกับคำศัพท์ต่างๆ


4. เดินเล่น

                การเดินเล่น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้โอกาสอยู่กับลูก เช่น การเดินเล่นในสวนสาธารณะ ฝึกให้ลูกได้รู้จักการเปรียบเทียบ และการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ลูกมีทักษะด้านการเปรียบเทียบและการสังเกต


ครอบครัวมีส่วนสำคัญสำหรับลูกอย่างยิ่ง คุณพ่อคุณแม่ควรหาโอกาสอยู่กับลูก เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกและเรียนรู้      พฤติกรรมเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุดขอบคุณข้อมูล : กรมสุขภาพจิต

เรียบเรียง : bulan_lantu

ขอบคุณภาพ : https://www.nightlight.org/wp-content    http://www.thaihealth.or.th/data/content http://www.lowcostlifeinsurance.com/blog   http://southwestiowafamilies.org/wp-content

 

loading...