หน้าแรก » แม่และเด็ก » วิธีสังเกต "พัฒนาการของเด็ก" ที่พ่อแม่ควรรู้

วิธีสังเกต "พัฒนาการของเด็ก" ที่พ่อแม่ควรรู้

โพสต์โดย : Lucky เมื่อ 9 ธ.ค. 2560 14:51:10 น. เข้าชม 322 ครั้ง แจ้งลบ

วิธีสังเกต "พัฒนาการของเด็ก" ที่พ่อแม่ควรรู้

พัฒนาการเด็กคืออะไร

พัฒนาการเด็ก หมายถึง ความสามารถของเด็กในการลงมือทำ เคลื่อนไหว หรือทำกิจกรรมต่างๆ พัฒนาการเด็ก แบ่งเป็น 4  ด้านหลัก ได้แก่

1.) ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ คือความสามารถในการใช้ร่างกายการเคลื่อนไหว เช่น การนั่ง การยืน  การเดิน วิ่งกระโดด

ปีนป่าย หรือขี่จักรยาน

2.) ด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก คือความสามารถในการใช้มือ ในการทำกิจกรรมต่างๆ การหยิบจับ การขีดเขียน

การช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น ใส่เสื้อผ้า ติดกระดุม

3.) ด้านภาษา  คือความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษาท่าทาง ภาษาพูด เช่น เด็กอายุ ๑ ปี สามารถเข้าใจคำสั่งง่ายๆ และสามารถใช้ภาษาพูดเป็นคำเดี่ยวๆ ในการสื่อสาร

4.) ด้านสังคมอารมณ์ คือความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเล่นกับเพื่อน การเข้ากลุ่ม ท าตามกฎกติกาต่างๆ ในสังคม

วิธีสังเกตว่าลูกมีพัฒนาการล่าช้าหรือไม่

คุณพ่อคุณแม่อาจเริ่มต้น ง่ายๆ ด้วยการหมั่นสังเกตพัฒนาการของลูก จากนั้นลองเปรียบเทียบพัฒนานาการของลูกกับตารางพัฒนาการตามวัยของเด็ก ตารางพัฒนาการตามวัยสามารถหาดูได้จากสมุดสุขภาพของลูก หรือศึกษาจากหนังสือ เว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้

ตัวอย่าง เด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า เช่น

อายุ 1- 2 เดือน           ไม่ตอบสนองต่อเสียง

อายุ 6 เดือน               ไม่คว่ำ ไม่ส่งเสียงอ้อแอ้

อายุ 9 เดือน               ไม่นั่งเอง ไม่แสดงอารมณ์สนุก หรือเล่นกับคนใกล้ชิด

อายุ 12 เดือน              ไม่สื่อสารด้วยท่าทาง ไม่สนใจคน

อายุ 18 เดือน              ไม่เดิน ไม่เข้าใจคำสั่งง่ายๆ

อายุ 2 ปี                    ไม่รู้จักการเล่นของเล่น พูดเป็นคำได้น้อยกว่า 50 คำ

อายุ 3 ปี                    ภาษาที่เด็กพูด คนอื่นฟังไม่เข้าใจ ยังไม่พูดเป็นประโยค

อายุ 4-5 ปี                 ไม่เล่นเข้ากลุ่มกับเพื่อน เล่าเรื่องไม่ได้ แต่งตัวเองไม่ได้

วิธีทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

เด็กทุกคนที่มีพัฒนานาการล่าช้าสามารถดีขึ้นได้โดยปัจจัยที่จะทำให้เด็กดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัย คือ

1.) ความรุนแรงของตัวโรค

2.) การได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาการอย่างถูกต้อง โดยพบแพทย์ นักบำบัดอย่างสม่ำเสมอ

3.)  การส่งเสริมพัฒนาการลูกที่บ้านโดยครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยการเล่นกับลูก การฝึกทักษะในชีวิตประจำวัน  การฝึกร่างกาย และการเล่นกับเพื่อน  ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามรถช่วยได้

ในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า การเปิดโอกาสให้เด็กได้อยู่ร่วมกับเด็กด้วยกันเอง เป็นการฝึกทักษะทางสังคมที่สำคัญ โดยการฝึกทักษะทางสังคม ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง มีพ่อแม่คอยสังเกต และช่วยให้ลูกเรียนรู้ เช่น ฝึกให้ลูกรู้จักการต่อรอง ฝึกการรอคอย  ฝึกการกำกับตัวเอง ฝึกการแก้ปัญหากับเพื่อน เรียนรู้ที่จะ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน  ก็สามารถทำให้เด็กกลับมามีพัฒนาการที่ดีดังเดิมได้

 

เรียบเรียง : Bulan_lantu

ขอบคุณภาพ :  https://23887-presscdn-pagely.netdna-ssl.com

loading...